3 کارت هدیه 50 هزار تومانی  
 به نفرات برتر.

3 کارت هدیه 50 هزار تومانی

به نفرات برتر.

یک کارت هدیه 50 هزار تومانی

قرعه کشی از بین همه بازیکنان .

یک کارت هدیه 50 هزار تومانی 
 قرعه کشی از بین همه بازیکنان .
فرصت زیادی ندارید!

برای شرکت در این لیگ، بازی رو از طریق اپلیکیشن موبازی نصب کن و با توجه به راهنما ادامه بده

راهنمای شرکت در لیگ