بازی های یافت شده برای تگ بازی بازی اندروید

موبازی – دانلود بازی بزچه - دو تا بُز سر به هوا و شیطون از گله جا موندن  و بین صخره ها گیر افتادن. باید بهشون کمک کنی تا صحیح و سالم به روستا برسن

بزچه

بالاترین امتیاز : 3503
موبازی – دانلود بازی 2048 - تو بازی 2048  باید مربع هایی که عدد مشابه دارند را به هم برسونی و به یک عدد بزرگتر برسی.

2048

بالاترین امتیاز : 117016